▼ MENY

Får en buss i linjetrafik svänga vänster?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu


Påbjuden körriktning (D1)
Märket anger att fordon endast får föras i pilens eller, där två pilar finns, i endera pilens riktning. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

Märkena ska tolkas som: ”Buss i linjetrafik får välja väg helt fritt. Alla andra måste dock svänga vänster.

(Anmärkning: Situationen på bilden består av en korsning där vägen rakt fram leder in på en lugnare gata med bostadshus och en busshållplats. Den mindre gatan är en genväg, så för att hindra alla från att ta den, har det bestämts att alla utom bussar måste köra omvägen till vänster på den stora vägen. Denna information är inte relevant för att kunna besvara frågan, men den kan hjälpa dig att förstå orsaken till skylten.)

På denna sida ser du exempel på hur en körkortsfråga med tillhörande förklaring ser ut. Skapar du ett konto på Körkortonline.se får du tillgång till över 1 000 nya körkortsfrågor online (även på engelska och arabiska).

Exempel på körkortsfrågor:

Gratis teoriprov – 65 frågor

Köp alla 1 000 frågor för personbil