▼ MENY

Du kör bilen som fotot är taget från och vill svänga höger. Hur bör du agera?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu


Påbjuden körriktning (D1)
Märket anger att fordon endast får föras i pilens eller, där två pilar finns, i endera pilens riktning. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

Du får alltså inte svänga höger direkt i korsningen, vilket utesluter de två första alternativen.

På denna sida ser du exempel på hur en körkortsfråga med tillhörande förklaring ser ut. Skapar du ett konto på Körkortonline.se får du tillgång till över 1 000 nya körkortsfrågor online (även på engelska och arabiska).

Exempel på körkortsfrågor:

Körkortsfrågor – 65 st gratis

Köp alla 1 000 frågor för personbil