▼ MENY

Du kör bilen som fotot är taget från och vill svänga vänster. Hur bör du agera?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu

Påbudsmärkets betydelse (det runda blåa som sitter längst upp till höger på fotot):


Påbjuden körriktning (D1)
Märket anger att fordon endast får föras i pilens eller, där två pilar finns, i endera pilens riktning. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

Pilen visar rakt fram = du får bara köra rakt fram och alltså inte svänga vänster.

Den bakomliggande anledningen kan vara att det är en hårt trafikerad väg, som skulle få sämre framkomlighet om bilar stod och väntade på att kunna svänga vänster

Varför ett påbudsmärke och inte ett förbudsmärke?
– ”Till skillnad mot förbudsmärken ger påbudsmärken information till trafikanterna hur de skall bete sig, till exempel att svänga i en viss riktning eller att gående skall använda den bana som är reserverad för dem. Det finns alltså en mera positiv innebörd i påbudsmärken än i förbudsmärken och där det finns alternativ är det därför som regel bättre att använda påbudsmärken än förbudsmärken.” (Trafikverket)

På denna sida ser du exempel på hur en körkortsfråga med tillhörande förklaring ser ut. Skapar du ett konto på Körkortonline.se får du tillgång till över 1 000 nya körkortsfrågor online (även på engelska och arabiska).

Exempel på körkortsfrågor:

Körkortsfrågor – 65 st gratis

Köp alla 1 000 frågor för personbil