▼ MENY

Är det tillåtet att tillfälligt köra ut på vägrenen i situationen på bilden?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu

På väg skall vägrenen användas
1. vid färd med cykel eller moped klass II när cykelbana saknas,
2. vid färd med moped klass I,
3. vid färd med ett fordon som är konstruerat för en hastighet av högst 40 kilometer i timmen eller som inte får föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen, eller
4. av dem som för ett fordon förspänt med dragdjur, rider samt leder eller driver kreatur.

Om det behövs för att underlätta framkomligheten för annan trafik, får vägrenen användas tillfälligt även vid färd med andra fordon.
Har körbanan avgränsats med en heldragen kantlinje får vägrenen användas endast i de fall som anges i första stycket [de 4 punkterna ovan].
” (Trafikförordningen)

Det finns inget som tyder på att vägrenen är en cykelbana, dessutom känns det alternativet formellt fel. Antingen är det en vägren, eller så är det en cykelbana – inte båda samtidigt.

På denna sida ser du exempel på hur en körkortsfråga med tillhörande förklaring ser ut. Skapar du ett konto på Körkortonline.se får du tillgång till över 1 000 nya körkortsfrågor online (även på engelska och arabiska).

Exempel på körkortsfrågor:

Gratis test – testa 65 frågor

Köp alla 1 000 frågor för personbil