▼ MENY

Körkortsfrågor

Vad är sant i ögonblicket då videon tar slut?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 frågor nu

Genomgång av alternativen:

 • Det är förbjudet att stanna, eftersom vägen är en huvudled.
  – Fel, det är förbjudet att parkera på huvudleder, men tillåtet att stanna.

 • Det är förbjudet att stanna, eftersom jag kör på en bro.
  – Fel, det finns inget sådant förbud.

 • Det är tillåtet att stanna, förutsatt att jag inte orsakar fara eller onödigt hinder för trafiken.
  – Rätt, trafikförordningen anger: ”Ett fordon får inte stannas […] på en sådan plats eller på ett sådant sätt att fara uppstår eller trafiken onödigtvis hindras eller störs”.

 • Det är tillåtet att stanna, dock endast för på- och avstigning.
  – Fel, det är tillåtet att stanna oavsett anledning.

På denna sida ser du exempel på hur en körkortsfråga med tillhörande förklaring ser ut. Skapar du ett konto på Körkortonline.se får du tillgång till över 1000 nya körkortsfrågor online (även på engelska och arabiska).

Exempel på körkortsfrågor:

Flera av våra provfrågor är videofrågor.

Kategori:

Gratis demo – testa frågorna

Köp alla 1000 frågor

Körkortsfrågor – öva på körkortstest / teoriprov
Personligt konto med alla 1000 frågor.

Obegränsat antal prov under giltighetstiden.

Välj giltighetstid: