▼ MENY

Hur fungerar väjningsreglerna i situationen på fotot?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu

Högerregeln: ”När två fordons kurser skär varandra har förare väjningsplikt mot det fordon som närmar sig från höger”. (Trafikförordningen)

Varför inte utfartsregeln?
– Det finns en skylt med ett gatunamn, vilket är en stark indikation på att det inte är en utfart.

Användbara länkar:

På denna sida ser du exempel på hur en körkortsfråga med tillhörande förklaring ser ut. Skapar du ett konto på Körkortonline.se får du tillgång till över 1 000 nya körkortsfrågor online (även på engelska och arabiska).

Exempel på körkortsfrågor:

Gratis demo – testa 65 frågor

Köp alla 1 000 frågor för personbil