▼ MENY

Varför råder det med största sannolikhet parkeringsförbud vid A?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu

Tydligaste tecknet på att det är en utfart är att kantstenen är vinklad med syfte att underlätta för fordon att köra upp.

Ett fordon får inte parkeras […] på en väg framför infarten till en fastighet eller så att fordonstrafik till eller från fastigheten väsentligen försvåras”. (Trafikförordningen)

På denna sida ser du exempel på hur en körkortsfråga med tillhörande förklaring ser ut. Skapar du ett konto på Körkortonline.se får du tillgång till över 1 000 nya körkortsfrågor online (även på engelska och arabiska).

Exempel på körkortsfrågor:

Gratis test – testa 65 frågor

Köp alla 1 000 frågor för personbil