▼ MENY

Teoritest

Du kör på den fotograferade vägen och har glömt vad det stod på hastighetsskylten. Hur bör du agera?

Du bör först anta att du kör i ett tättbebyggt område, detta eftersom bilden visar många byggnader nära vägen.

Inom tättbebyggt område får fordon inte föras med högre hastighet än 50 kilometer i timmen.” (Trafikförordningen)

Genomgång av alternativen:

 • Stanna och försöka ta reda på hastigheten.
  – Känns som en överreaktion som kan göra mer skada än nytta, till exempel genom att du hindrar andra fordon.

 • Utgå från att jag inte får köra fortare än 50 km/h.
  – Stämmer överens med citatet ur Trafikförordningen. Observera att alternativet inte säger att du måste köra i 50 km/h, utan bara att det är den övre gränsen!

 • Följa bashastigheten som är 70 km/h.
  – Fel, 70 km/h är bashastigheten utanför tättbebyggt område.

 • Köra i cirka 10 km/h tills jag ser nästa hastighetsskylt.
  – Känns som en överreaktion som kan göra mer skada än nytta, till exempel genom att du hindrar andra fordon.

Ett annat sätt att se på det: Det finns både vägmärken och regler som talar om maxhastigheter. Du ska i första hand gå efter vägmärkena, men har du inte uppfattat dessa är det rimligt att du ”faller tillbaka” på reglerna, som säger att max 50 km/h gäller inom tättbebyggt område. Detta är betydligt rimligare än att få panik och bli en farlig bromskloss.

Köp alla 1 000 frågor för personbil