▼ MENY

Teoritest

Vad är sant i denna vägkorsning?


Varning för vägkorsning (A28)
Märket anger en vägkorsning där bestämmelserna i 3 kap. 18 § trafikförordningen (1998:1276) är tillämpliga.

3 kap. 18 § i trafikförordningen är högerregeln:

När två fordons kurser skär varandra har förare väjningsplikt mot det fordon som närmar sig från höger”.

Till vänster sitter detta vägmärke:


Förbud mot infart med fordon (C1)

Till höger sitter detta vägmärke:


Enkelriktad trafik (E16)
Märket anger att fordonstrafiken på vägen är enkelriktad i pilens riktning.

Genomgång av alternativen:

 • Högerregeln gäller. Jag måste svänga höger.
  – Fel, du måste inte svänga höger, du får köra rakt fram också. Det är dock sant att högerregeln gäller.

 • Högerregeln gäller inte. Jag får inte svänga vänster.
  – Fel, högerregeln gäller. Det är dock sant att du inte får svänga vänster.

 • Högerregeln gäller. Det ska dock normalt inte komma någon fordonstrafik från höger, eftersom den vägen är enkelriktad.
  – Rätt, vägen till höger är enkelriktad på det sättet att det normalt inte ska komma någon fordonstrafik från det hållet.

 • Högerregeln gäller inte. Korsningen är olycksdrabbad och jag har väjningsplikt mot all korsande fordonstrafik.
  – Fel, högerregeln gäller.

På denna webbplats kan du öva på kunskapsprov för körkort. Det finns också teoritest på engelska och teoritest på arabiska.

Se även: gratis teoribok / körkortsbok online (2024) och PDF-versionen av körkortsboken med körkortsteori 2024.

Exempel på provfrågor:

Kategori:

Gratis demo – testa frågorna

Köp alla 1000 frågor

Körkortsfrågor – öva på körkortstest / teoriprov
Personligt konto med alla 1000 frågor.

Obegränsat antal prov under giltighetstiden.

Välj giltighetstid: