▼ MENY

Teoritest

Vad är sant angående huvudleder?


Huvudled (B4)
Märket är uppsatt vid huvudledens början och upprepat efter varje korsning med annan väg än sådan som avses i 3 kap. 21 § andra stycket trafikförordningen, om det inte ändå tydligt framgår att huvudleden fortsätter efter korsningen.

Genomgång av alternativen:

 • En huvudledsskylt sätts upp i början av huvudleden och upprepas före varje korsning med annan väg.
  – Fel, skylten upprepas efter korsningar, inte före.

 • Korsande vägar som ansluter till huvudleden har alltid stopplikt.
  – Fel, de kan även ha vanlig väjningsplikt.

 • En huvudledsskylt sätts inte upp om det tydligt framgår att huvudleden fortsätter efter korsningen.
  – Rätt, se citatet ovan.

 • Huvudleder är fria från korsningar med trafik i samma plan.
  – Fel, huvudleder har ofta många anslutande vägar i samma plan.

På denna webbplats kan du öva på kunskapsprov för körkort. Det finns också teoritest på engelska och teoritest på arabiska.

Se även: gratis teoribok / körkortsbok online (2022).

Exempel på provfrågor:

Testa gratis demo av teoriprov

Köp alla 1 000 frågor för personbil