▼ MENY

Kunskapsprov

Du kör på en väg som har två markerade körfält i din riktning. Vilket körfält ska du välja, om den högsta tillåtna hastigheten är 70 km/h?

På en väg där den högsta tillåtna hastigheten är 70 kilometer i timmen eller lägre och körbanan har minst två körfält för trafik i samma riktning som anges med vägmarkering, får förare använda det körfält som är lämpligast med hänsyn till den fortsatta färden.” (Trafikförordningen)

Detta främst för att minska antalet körfältsbyten i stadstrafik, där hastigheterna inte är så höga.

Köp alla 1 000 frågor för personbil