▼ MENY

Körkortsfrågor

Var är det förbjudet att parkera i samband med en plankorsning?

Plankorsning = järnvägskorsning (även spårvagn).

Ett fordon får inte parkeras […] på en väg inom ett avstånd av trettio meter från en plankorsning”. (Trafikförordningen)

Detta eftersom du kan skymma sikten och försvåra för andra fordon att komma fram om en nödsituation uppstår.

Köp alla 1 000 frågor för personbil