▼ MENY

Kunskapsprov

Du vill svänga höger. Är du skyldig att släppa fram cyklister som cyklar över på övergångsstället?

På en vanlig rak väg utan sväng, skulle du inte behöva släppa fram cyklister på övergångsställen. Dock sker detta i samband med sväng, vilket gör att en annan regel spelar in:

En förare som skall svänga i en vägkorsning […] skall förvissa sig om att det kan ske utan hinder för […] trafikanterna på den körbana som föraren avser att köra in på.” (Trafikförordningen)

Köp alla 1 000 frågor för personbil