▼ MENY

Teoriprov

När ska du lämna företräde åt en buss som står vid en busshållplats?

Där den högsta tillåtna hastigheten är 50 kilometer i timmen eller lägre, skall en förare som närmar sig en buss, vars förare ger tecken för att starta från en busshållplats, sakta ner och ge bussen möjlighet att lämna hållplatsen. Om det behövs skall föraren stanna.” (Trafikförordningen)

Detta för att tidtabellerna ska kunna hållas. I rusningstrafik kan det ta lång tid att komma ut från hållplatsen annars.

Blandar du ihop om det är vid över eller under 50 km/h som du ska släppa fram bussen? – Tänk på att problemet är störst inom tättbebyggt område med tät trafik. Tänk också att det är farligt om bilar skulle behöva bromsa in från exempelvis 90 km/h på landsvägar för att släppa ut bussar.

Köp alla 1 000 frågor för personbil