▼ MENY

Teoriprov

Du kör bilen som fotot är taget från. Varför är det inte tillåtet att svänga in på vägen till höger?


Påbjuden körriktning (D1)
Märket anger att fordon endast får föras i pilens eller, där två pilar finns, i endera pilens riktning. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

Pilen till höger på bilden tvingar dig alltså att köra rakt fram. Den vänstra pilen längre bort är påbjuden körbana och talar om att du inte får köra över på fel sida.

Köp alla 1 000 frågor för personbil