▼ MENY

Vad anger de tre påbudsmärkena till vänster i bild?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu

Påbudsmärkena som avses betyder:


Påbjuden körriktning (D1)
Märket anger att fordon endast får föras i pilens eller, där två pilar finns, i endera pilens riktning. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

De rektangulära skyltarna med flera pilar är Markeringspil (X1), alltså inga påbudsmärken, som var det frågan gällde.

Cirkulationsplatser är aldrig konstruerade så att du måste svänga av vid en viss avfart, du kan alltid köra runt om du vill.

På denna sida ser du exempel på hur en körkortsfråga med tillhörande förklaring ser ut. Skapar du ett konto på Körkortonline.se får du tillgång till över 1 000 nya körkortsfrågor online (även på engelska och arabiska).

Exempel på körkortsfrågor:

Teoriprov gratis – 65 frågor

Köp alla 1 000 frågor för personbil