▼ MENY

Körkortsfrågor

Vad är sant i denna situation?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 frågor nu

En förare som har stopplikt eller skall stanna på grund av trafiksignal skall stanna vid stopplinje.” (Trafikförordningen)


Påbjuden körriktning (D1)
Märket anger att fordon endast får föras i pilens eller, där två pilar finns, i endera pilens riktning. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

Genomgång av alternativen:

  • Jag ska stanna vid stopplinjen eller precis innan signalerna. När signalerna växlar till grönt måste jag svänga höger, eftersom vägen är enkelriktad.
    – Fel, du ska stanna vid stopplinjen, inte vid signalerna. Vägen till höger är inte enkelriktad.

  • Jag ska stanna vid stopplinjen. När signalerna växlar till grönt måste jag svänga höger, eftersom det är den påbjudna körriktningen.
    – Rätt.

På denna sida ser du exempel på hur en körkortsfråga med tillhörande förklaring ser ut. Skapar du ett konto på Körkortonline.se får du tillgång till över 1000 nya körkortsfrågor online (även på engelska och arabiska).

Exempel på körkortsfrågor:

Just denna fråga är en av våra videoteorifrågor.

Kategori:

Teoriprov gratis – testa nu

Köp alla 1000 frågor

Körkortsfrågor – öva på körkortstest / teoriprov
Personligt konto med alla 1000 frågor.

Obegränsat antal prov under giltighetstiden.

Välj giltighetstid: