▼ MENY

Du kör på en landsväg där den högsta tillåtna hastigheten är 70 km/h. Vilket fordon kan du förvänta dig håller en väsentligt lägre hastighet på den aktuella vägen?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu

Långsamtgående fordon (LGF) får max köra i 45 km/h, vilket är väsentligt lägre än de max 70 km/h som gäller på den aktuella vägen. Ser du ett fordon med LGF-skylt framför dig ska du alltså vara beredd på att bromsa in.

På denna sida ser du exempel på hur en körkortsfråga med tillhörande förklaring ser ut. Skapar du ett konto på Körkortonline.se får du tillgång till över 1 000 nya körkortsfrågor online (även på engelska och arabiska).

Exempel på körkortsfrågor:

Körkortsfrågor – 65 st gratis

Köp alla 1 000 frågor för personbil