▼ MENY

Vilket alternativ stämmer vid en järnvägskorsning som har vanligt trafikljus (rött, gult och grönt) men saknar bommar?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu

Omkörning får inte heller ske strax före eller i en plankorsning, utom när
1. korsningen har bommar, eller
2. trafiken i korsningen är reglerad genom sådana trafiksignaler som används i vägkorsningar.

(Trafikförordningen)

Det räcker alltså att korsningen har något av bommar/trafikljus för att omkörningsförbudet ska bli ogiltigt. I frågan står det att den har trafikljus, vilket gör att omkörningsförbudet inte gäller. Notera dock att det måste vara rätt sorts trafikljus, se mer nedan.

Trafiksignal
Denna typ av signalanordning räcker för att upphäva omkörningsförbudet, eftersom det är en röd, gul och grön trafiksignal.

Rött blinkande ljus
Denna typ av signalanordning räcker inte för att upphäva omkörningsförbudet, eftersom det bara är en vanlig signal som sitter vid i princip alla järnvägskorsningar.

Bommar Signal (röd, gul, grön) Får köra om
Ja Ja Alla fordon
Ja Nej Alla fordon
Nej Ja Alla fordon (samma som i frågan)
Nej Nej Endast tvåhjuliga fordon

Ovan finns exempel på en förklaring av en teorifråga från Körkortonline.se. Du kan skapa ett konto med 1 000 teorifrågor att öva på inför det riktiga teoriprovet. Körkortonline.se har, utöver svenska, även teoriprov på engelska och teoriprov på arabiska.

Fler exempel på körkortsfrågor:

Gratis demo – testa 65 frågor

Köp alla 1 000 frågor för personbil