▼ MENY

Kunskapsprov

Måste du använda blinkers i denna situation?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 frågor nu

Även om du vid backning förflyttar dig i sidled, måste du inte använda blinkers. Det vita backljuset signalerar att du backar.

Det är också så att du vid backning måste lämna företräde till all trafik. Om du ser att ett annat fordon närmar sig måste du stanna och låta det andra fordonet passera. Eftersom du alltid måste stanna, finns sällan någon anledning att visa vart du ska. Du får ju ändå inte fortsätta med backningen innan vägen bakom dig är helt fri.

Varningsblinkers ska inte användas i detta fall. ”Körriktningsvisare som särskilt anordnats som varningsanordning (varningsblinker) får användas när fordon på grund av olyckshändelse, motorfel eller liknande orsak blivit stående på sådan plats eller på sådant sätt att det kan utgöra hinder eller fara för övrig trafik.” (Transportstyrelsens föreskrifter)

Är det olagligt att använda blinkers när man backar?
– Nej, inte direkt, men trafikskolor lär ut att man inte ska blinka och Transportstyrelsen anger i ett skriftligt svar att blinkers inte behöver användas vid backning. Det skulle kunna vara olagligt om du förvirrar andra trafikanter med din blinkersanvändning.

Hur skulle man kunna förvirra andra trafikanter genom att använda blinkers vid backning?
– Tänk dig att du står vid vägkanten och ska backa tvärs igenom en fyrvägskorsning. Du slår på vänster blinkers. Detta tecken betyder normalt att du ska starta från vägkanten och fortsätta rakt fram, vilket är en helt annan manöver än att backa genom korsningen. Förvirring och en farlig situation kan uppstå.

Ovan finns exempel på en förklaring av en teorifråga från Körkortonline.se. Du kan skapa ett konto med 1000 teorifrågor att öva på inför det riktiga teoriprovet. Körkortonline.se har, utöver svenska, även teoriprov på engelska och teoriprov på arabiska.

Det finns även senaste teoriboken / körkortsboken online (2024) (även körkortsboken som e-bok / PDF).

Fler exempel på körkortsfrågor:

Flera av våra provfrågor är videofrågor.

Kategori:

Gratis demo – testa frågorna

Köp alla 1000 frågor

Körkortsfrågor – öva på körkortstest / teoriprov
Personligt konto med alla 1000 frågor.

Obegränsat antal prov under giltighetstiden.

Välj giltighetstid: