▼ MENY

Hur bör du tolka denna situation?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu »


Varning för vägarbete (A20)
Märket anger en vägsträcka där vägarbete eller liknande arbete pågår.


Rekommenderad högsta hastighet (E13)
Märket används endast som omställbart vägmärke och anger att förhållandena tillfälligt är sådana att det inte är lämpligt att färdas med högre hastighet än den som anges på märket. Den angivna hastigheten är alltid lägre än den högsta tillåtna.

”30” lyser med lampor, är det verkligen ett giltigt vägmärke?
– Ja, det är ett riktigt vägmärke.

Är inte bara ”vägarbete pågår” rätt?
– Nej, eftersom du då gör en otillräcklig tolkning av situationen. Rekommenderad högsta hastighet ska du också ta hänsyn till.

Köp alla 1 000 frågor för personbil