▼ MENY

Är det tillåtet att påbörja en omkörning där detta vägmärke sitter?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu »


Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt (A29)
Märket anger en vägkorsning där förare av fordon på anslutande vägar har väjningsplikt eller stopplikt. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

Omkörning får inte ske strax före eller i en vägkorsning, utom när
1. omkörningen skall ske till höger,
2. trafiken i vägkorsningen är reglerad av en polisman eller genom trafiksignaler, eller
3. det framgår av vägmärken eller något annat förhållande att förarna på den korsande vägen har väjningsplikt eller stopplikt.

(Trafikförordningen)

Punkt 3 gör att det är tillåtet att köra om. Möjligen olämpligt, men tillåtet.

Ovan finns exempel på en förklaring av en teorifråga från Körkortonline.se. Du kan skapa ett konto med 1 000 teorifrågor att öva på inför det riktiga teoriprovet. Körkortonline.se har, utöver svenska, även teoriprov på engelska och teoriprov på arabiska.

Fler exempel på körkortsfrågor:

Gratis teoriprov – 65 frågor »

Köp alla 1 000 frågor för personbil