▼ MENY

Är det sant att du alltid måste använda vinterdäck om det råder vinterväglag?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu »

När du kör personbil […] är det krav på vinterdäck […] 1 december–31 mars, om det är vinterväglag.” (Transportstyrelsen)

Det betyder att det inte är något lagkrav på att ha vinterdäck om det är snö och is den 1 april. Formuleringen ”om det är vinterväglag” gäller endast ihop med 1 december–31 mars. Annars skulle det stå till exempel: ”krav på vinterdäck 1 december–31 mars eller om det är vinterväglag.

Köp alla 1 000 frågor för personbil