▼ MENY

Det är ibland förbjudet att köra om strax före järnvägskorsningar. Vad innebär det?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu »

Det finns inga exakta gränser, eftersom korsningarnas utformning skiljer sig mycket åt.

Omkörning får inte heller ske strax före eller i en plankorsning, utom när
1. korsningen har bommar, eller
2. trafiken i korsningen är reglerad genom sådana trafiksignaler som används i vägkorsningar.

(Trafikförordningen)

Köp alla 1 000 frågor för personbil