▼ MENY

Teoritest

Fordonen är på väg i pilarnas riktning. Du kör fordon B. Hur bör du agera?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 frågor nu

Eftersom det inte finns några vägmärken eller trafiksignaler gäller högerregeln. Du ska enligt högerregeln enbart väja mot A, eftersom de kommer från ditt höger. Enbart strikt regeltänkande är dock inte eftersträvansvärt. Enligt kursplanen för B-körkort ska du visa ”gott omdöme i samspelet med andra trafikanter”. (Transportstyrelsen)

Reglerna ger dig ”rätt” att köra efter A. Att strikt gå efter det är dock inte att visa ”gott omdöme i samspelet med andra trafikanter”, eftersom du helt i onödan blockerar C. När du väntar på alla A hinner C med lätthet köra. Att rulla ut och stå och vänta mitt i en korsning är dessutom inte trafiksäkert. ”När en förare närmar sig eller kör in i en vägkorsning, skall körsättet anpassas så att det inte uppstår onödigt hinder för trafiken på den korsande vägen, om fordonet tvingas stanna i korsningen.” (Trafikförordningen)

”Hur bör du agera” ska tolkas som ”vilken inställning är det lämpligast att du har i början av situationen”. Bäst är om du har inställningen att släppa fram alla A och C. Om det nu inte fungerar (det vill säga om C står och väntar och tydlig markerar att han eller hon inte tänker köra), är det bäst att köra före C. Men du bör först agera efter och hoppas på det smidigaste och bästa alternativet, det vill säga att släppa fram alla A och C innan du kör.

Jämför gärna med kugghjulsprincipen som inte är reglerad i någon lag. Ändå rekommenderar FMK, NTF och Vägverket (nu Trafikverket) att den används. (”Vid påfarter nära tätorter kan kugghjulsprincipen användas i samband med köbildning.”)

Notera också att det inte är du som ”bryter” mot reglerna, utan du är extra generös genom att avvakta.

Det finns en liknande fråga där det är bäst att gå efter reglerna. Hur ska man dock veta när det är lämpligt och när det är olämpligt att frångå reglerna?

Tumregel: Tjänar trafiksituationen som helhet uppenbart och mycket på att vi tillfälligt frångår reglerna? – Om ja, frångå då reglerna och gör det mest naturliga, förutsatt att alla verkar vara med på det. Du ska trots allt visa ”gott omdöme i samspelet med andra trafikanter”. Är det däremot inte tydligt att det är mest naturligt att tillfälligt frångå reglerna, eller om den gemensamma vinsten för att göra det är liten, bör du gå efter reglerna. Annars kan det skapa förvirring, vilket inte är bra i trafiken.

På denna webbplats kan du öva på kunskapsprov för körkort. Det finns också teoritest på engelska och teoritest på arabiska.

Se även: gratis teoribok / körkortsbok online (2024) och PDF-versionen av körkortsboken med körkortsteori 2024.

Exempel på provfrågor:

Kategori:

Gratis teoriprov

Köp alla 1000 frågor

Körkortsfrågor – öva på körkortstest / teoriprov
Personligt konto med alla 1000 frågor.

Obegränsat antal prov under giltighetstiden.

Välj giltighetstid: