▼ MENY

Du har parkerat vid en trottoarkant på höger sida i medlut. Vilket alternativ stämmer?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu

Medlut = om bilen rullar gör den det framåt, det vill säga med motorhuven först. Genom att hjulen pekar åt höger kommer bilen då bara att rulla snett in i trottoarkanten och sedan stanna.

På denna webbplats kan du öva på kunskapsprov för körkort. Det finns också teoritest på engelska och teoritest på arabiska.

Exempel på provfrågor:

Teoriprov gratis – 65 frågor

Köp alla 1 000 frågor för personbil