▼ MENY

Teoritest

Du vill fortsätta rakt fram. Får du byta till vänster körfält för att passera bilen framför?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 frågor nu

Om en heldragen linje skiljer körfälten åt får byte av körfält inte ske.” (Trafikförordningen)


Heldragen linje (M8)

Det är sant att du får korsa en heldragen linje om det finns ett hinder på vägen. Bilen framför dig (som förmodligen väntar några sekunder på att en cyklist ska passera) räknas inte som ett hinder. Ett hinder ska vara mer varaktigt, till exempel en bil som har fått punktering (varningstriangel och varningsblinkers).

Syftet med den heldragna linjen är att öka säkerheten. Att den vita bilen blir stående framför dig är inget som du har planerat för. Att då oplanerat styra ut i vänster körfält är riskfyllt, eftersom det kan komma trafik bakom. Körfältsbyte kan ske längre fram, när trafiksituationen har lugnat sig och är lättare att överblicka.

På denna webbplats kan du öva på kunskapsprov för körkort. Det finns också teoritest på engelska och teoritest på arabiska.

Se även: gratis teoribok / körkortsbok online (2024) och PDF-versionen av körkortsboken med körkortsteori 2024.

Exempel på provfrågor:

Läs mer om körkortstest med video.

Kategori:

Körkortsfrågor – gratis demo

Köp alla 1000 frågor

Körkortsfrågor – öva på körkortstest / teoriprov
Personligt konto med alla 1000 frågor.

Obegränsat antal prov under giltighetstiden.

Välj giltighetstid: