▼ MENY

Teoritest

Får du parkera vid den röda pilen?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 frågor nu


Områdesmärke (E20)
Märket anger att ett område börjar med de förbud eller tillåtelser som anges med det infogade märket. […] Inom området kan det förekomma avvikelser från anvisningarna på märket. Dessa avvikelser anges genom andra vägmärken och tilläggstavlor.


Förbud mot att parkera fordon (C35)

Det är sant att det är tillåtet att parkera på särskilt anordnade parkeringsplatser inom området. Problemet här är att platsen som den röda pilen visar inte är en sådan parkeringsplats, eftersom ingen P-skylt finns på platsen. Att det ser ut som en parkeringsplats eller att du inte hindrar någon spelar ingen roll. Parkering är förbjuden.

På denna webbplats kan du öva på kunskapsprov för körkort. Det finns också teoritest på engelska och teoritest på arabiska.

Se även: gratis teoribok / körkortsbok online (2024) och PDF-versionen av körkortsboken med körkortsteori 2024.

Exempel på provfrågor:

Flera av våra teorifrågor är videofrågor.

Kategori:

Gratis teoriprov

Köp alla 1000 frågor

Körkortsfrågor – öva på körkortstest / teoriprov
Personligt konto med alla 1000 frågor.

Obegränsat antal prov under giltighetstiden.

Välj giltighetstid: