▼ MENY

Vilket alternativ är sant?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu

Genomgång av alternativen:

 • Luftföroreningar från trafiken kan orsaka allergier.
  – Rätt, ”Hälsoeffekter av motoravgaser […] ökad risk för allergi”. (Trafikverket)

 • Koldioxid står för 40 % av alla nya cancerfall.
  – Fel, själva gasen koldioxid orsakar inte cancer.

 • Luftföroreningar från trafiken kan inte orsaka cancer.
  – Fel, kolväten kan orsaka cancer.

 • Bilismen har inga fördelar.
  – Fel, tänk på alla som är beroende av att ta bilen till jobbet (de som bor utanför staden). En vecka utan bilar skulle innebära total katastrof för världsekonomin.

På denna sida ser du exempel på hur en körkortsfråga med tillhörande förklaring ser ut. Skapar du ett konto på Körkortonline.se får du tillgång till över 1 000 nya körkortsfrågor online (även på engelska och arabiska).

Exempel på körkortsfrågor:

Gratis demo – testa 65 frågor

Köp alla 1 000 frågor för personbil