▼ MENY

Körkortsfrågor

Kan du slippa återbesök hos ett besiktningsföretag om fordonet endast haft ett mindre fel?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 frågor nu

Det skulle innebära för stora kostnader och vara opraktiskt för alla parter om man var tvungen att boka en ny besiktningstid bara för ett mycket litet fel.

Om ditt fordon blir underkänt utan krav på efterkontroll behöver du inte åka tillbaka till Bilprovningen för efterkontroll (ombesiktning). Felen måste åtgärdas snarast och fordonet får inte användas mer än vad som är nödvändigt för att felen ska kunna åtgärdas.” (Bilprovningen)

På denna sida ser du exempel på hur en körkortsfråga med tillhörande förklaring ser ut. Skapar du ett konto på Körkortonline.se får du tillgång till över 1000 nya körkortsfrågor online (även på engelska och arabiska).

Exempel på körkortsfrågor:

Kategori:

Gratis demo – testa frågorna

Köp alla 1000 frågor

Körkortsfrågor – öva på körkortstest / teoriprov
Personligt konto med alla 1000 frågor.

Obegränsat antal prov under giltighetstiden.

Välj giltighetstid: