▼ MENY

Är det sant att förare i gruppen 45–65 år löper mindre olycksrisk än förare över 75 år?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu

Genomgång av alternativen:

 • Nej, eftersom förare över 75 år tar det betydligt lugnare.
  – Påståendet är sant (75+ tar det lugnare), men det hjälper inte, de är fortfarande inblandade i fler olyckor än 45–65-åringarna. Fel svar alltså.

 • Ja, eftersom de är erfarna samtidigt som deras sinnen fortfarande är relativt skarpa.
  – Rätt.

 • Nej, eftersom förare över 75 år har större erfarenhet av trafiken.
  – Påståendet är sant (75+ har ofta mest erfarenhet av alla), men det hjälper inte, de är fortfarande inblandade i fler olyckor än 45–65-åringarna. Fel svar alltså.

 • Ja, eftersom förare över 75 år ofta överskattar sin förmåga.
  – Fel, de har god självkännedom och överskattar ofta inte sin förmåga.

Huvudanledningen till att de över 75 år löper högre olycksrisk är att sinnena och förmågan att fatta snabba beslut försämras hos äldre personer (Körkortsboken, upplaga 19, sida 201).

På denna sida ser du exempel på hur en körkortsfråga med tillhörande förklaring ser ut. Skapar du ett konto på Körkortonline.se får du tillgång till över 1 000 nya körkortsfrågor online (även på engelska och arabiska).

Exempel på körkortsfrågor:

Gratis test – testa 65 frågor

Köp alla 1 000 frågor för personbil