▼ MENY

Körkortsfrågor

Är du skyldig att lämna fri väg för spårvagnar?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 frågor nu

Du är skyldig att lämna fri väg för spårvagnar.

En trafikant skall lämna fri väg för […] spårvagn om inte spårvagnsföraren har väjningsplikt som utmärks genom vägmärke. Förare som skall lämna fri väg skall stanna om det är nödvändigt.” (Trafikförordningen)

Detta gäller oavsett från vilket håll de kommer. Det finns inget vägmärke i denna situation som säger att spårvagnsföraren har väjningsplikt. Tvärtom, du som bilförare varnas för spårvagn och denna varning förstärks med blinksignaler.


Varning för korsning med spårväg (A37)
Märket anger en korsning med spårväg som saknar bommar.


Gult blinkande ljus för påkallande av särskild försiktighet (SIG18)
Signalen används där en väg är delvis avstängd eller för att det ska vara lättare att upptäcka ett vägmärke eller en annan anordning. Antalet ljusöppningar och deras placering är anpassade till den anordning signalen är placerad vid. Signalen kan användas fristående eller tillsammans med en anordning som avger ljud för att ge anvisning för gående om korsande spårvagn eller buss.

På denna sida ser du exempel på hur en körkortsfråga med tillhörande förklaring ser ut. Skapar du ett konto på Körkortonline.se får du tillgång till över 1000 nya körkortsfrågor online (även på engelska och arabiska).

Exempel på körkortsfrågor:

Läs mer om körkortsfrågor/teoriprov med video.

Kategori:

Gratis teoriprov

Köp alla 1000 frågor

Körkortsfrågor – öva på körkortstest / teoriprov
Personligt konto med alla 1000 frågor.

Obegränsat antal prov under giltighetstiden.

Välj giltighetstid: