▼ MENY

Körkortsfrågor

Är du skyldig att åtgärda en besiktningsanmärkning som inte kräver efterkontroll?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 frågor nu

Vad innebär anmärkning som inte ger efterkontroll?
Felen ska åtgärdas snarast. Fordonet får inte brukas mer än vad som är nödvändigt för att felen ska kunna åtgärdas.
Om tidigare noterad brist kvarstår vid nästa besiktningstillfälle resulterar detta i en anmärkning med krav på efterkontroll.
” (Bilprovningen)

Saker som inte behöver åtgärdas leder inte till en anmärkning.

På denna sida ser du exempel på hur en körkortsfråga med tillhörande förklaring ser ut. Skapar du ett konto på Körkortonline.se får du tillgång till över 1000 nya körkortsfrågor online (även på engelska och arabiska).

Exempel på körkortsfrågor:

Kategori:

Teoriprov gratis – testa nu

Köp alla 1000 frågor

Körkortsfrågor – öva på körkortstest / teoriprov
Personligt konto med alla 1000 frågor.

Obegränsat antal prov under giltighetstiden.

Välj giltighetstid: