▼ MENY

Körkortsfrågor

Klockan är 19:00 en söndag. Får du stanna för att släppa av en passagerare på platsen där videon tar slut?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 frågor nu

Du behöver inte bry dig om vägmärkena om stopp- och parkeringsförbud, eftersom de gäller först när du har passerat dem. Just nu när videon tar slut, som det frågas efter, befinner du dig innan vägmärkena.

Det finns två anledningar till att det inte är tillåtet att stanna här, nämligen att du står för nära övergångsstället och för nära vägkorsningen.

Ett fordon får inte stannas eller parkeras […] på eller inom ett avstånd av tio meter före ett övergångsställe […] i en vägkorsning eller inom ett avstånd av tio meter från en korsande körbanas närmaste ytterkant” (Trafikförordningen).

I video är det tydligt att du inte har 10 meters marginal (10 meter är lika långt som 2 bilar). Du står förmodligen så att du blockerar korsningen och ditt avstånd fram till övergångsstället är cirka 2 meter.

På denna sida ser du exempel på hur en körkortsfråga med tillhörande förklaring ser ut. Skapar du ett konto på Körkortonline.se får du tillgång till över 1000 nya körkortsfrågor online (även på engelska och arabiska).

Exempel på körkortsfrågor:

Flera av våra teorifrågor är videofrågor.

Kategori:

Gratis teoriprov

Köp alla 1000 frågor

Körkortsfrågor – öva på körkortstest / teoriprov
Personligt konto med alla 1000 frågor.

Obegränsat antal prov under giltighetstiden.

Välj giltighetstid: