▼ MENY

Körkortsfrågor

Har du väjningsplikt mot cyklisten som vill korsa vägen?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 frågor nu

Vägmarkeringen du kommer att korsa är (tillsammans med vägmarkeringar för övergångsställe och farthinder):


Cykelpassage eller cykelöverfart (M16)
Markeringen anger en cykelpassage eller en cykelöverfart där märke B8, cykelöverfart, är uppsatt. Om markeringen avser en cykelöverfart ska den kombineras med markeringen M14, väjningslinje.

Eftersom dessa saknas …


Cykelöverfart (B8)


Väjningslinje (M14)

… går det att dra slutsatsen att det är en cykelpassage, inte en cykelöverfart.

En förare som närmar sig en obevakad cykelpassage ska anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande och mopedförare som är ute på cykelpassagen.” (Trafikförordningen)

Väjningsplikt, som det står i frågan, innebär att du måste stanna och släppa fram cyklisten. Denna skyldighet har du inte i detta fall. Om de som har utformat trafikmiljön ville det, skulle de ha placerat en cykelöverfart på platsen.

Spelar det ingen roll att cykelpassagen är upphöjd?
– Nej, det förändrar inte reglerna.

Får jag släppa fram cyklisten om jag vill?
– Ja.

På denna sida ser du exempel på hur en körkortsfråga med tillhörande förklaring ser ut. Skapar du ett konto på Körkortonline.se får du tillgång till över 1000 nya körkortsfrågor online (även på engelska och arabiska).

Exempel på körkortsfrågor:

Se även: körkortstest med video.

Kategori:

Teoriprov gratis – testa nu

Köp alla 1000 frågor

Körkortsfrågor – öva på körkortstest / teoriprov
Personligt konto med alla 1000 frågor.

Obegränsat antal prov under giltighetstiden.

Välj giltighetstid: