▼ MENY

Du kör bil B och rullar sakta ut i korsningen. A1 kommer med hög hastighet och tvingas bromsa in kraftigt, vilket leder till att A2 kör på A1 bakifrån. Vilket påstående är sant?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu

En trafikant som med eller utan egen skuld haft del i en trafikolycka skall stanna kvar på platsen.” (Trafikförordningen)

”Haft del i” = du har på något sätt varit inblandad i eller bidragit till att olyckan skedde. I detta fall är det du som är orsaken till att A1 bromsar in, vilket gör att du ”har del i” olyckan.

Observera att du förmodligen inte har gjort något fel! Anledningarna till att du måste stanna kvar på en olycksplats:

  • Hjälpa skadade.
  • Lämna vittnesuppgifter.

Körkortonline.se erbjuder teorifrågor online. På denna sida ser du exempel på en teorifråga med tillhörande förklaring (se även de engelska (gratis demo) och arabiska (gratis demo) teorifrågorna).

Fler exempel på frågor och förklaringar:

Teoriprov gratis – 65 frågor

Köp alla 1 000 frågor för personbil