▼ MENY

Vilket straff får normalt en person som smiter från en olycksplats där det endast uppkom skador på egendom?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu

Om olyckan endast medfört skador på egendom, och den inblandade smiter, är straffet dagsböter. Det kan även nu bli fråga om att körkortet dras in.” (Körkortsboken, upplaga 19, sida 255)

Indraget körkort ”är en trafiksäkerhetsåtgärd och inte ett straff” (MHF). Notera också hur Körkortsboken undviker att beskriva indraget körkort som ett straff.

Förenklade liknelser:

  • Misshandel på ett gym leder inte till att domaren dömer personen till ”indraget gymkort”, utan till böter eller fängelse.
  • Bedrägerier på internet leder inte till att domaren dömer personen till ”avstängning från internet”, utan till böter eller fängelse.

Körkortonline.se erbjuder teorifrågor online. På denna sida ser du exempel på en teorifråga med tillhörande förklaring (se även de engelska (gratis demo) och arabiska (gratis demo) teorifrågorna).

Fler exempel på frågor och förklaringar:

Gratis demo – testa 65 frågor

Köp alla 1 000 frågor för personbil