▼ MENY

Du är inblandad i en seriekrock. En av de andra inblandade frågar efter ditt namn och din adress. Vad är sant?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu

På begäran av någon annan som haft del i olyckan eller vars egendom skadats vid olyckan skall trafikanten uppge namn och adress samt lämna upplysningar om händelsen.” (Trafikförordningen)

I trafiken går det inte att vara anonym. Du måste ta ansvar för det som händer.

Uppgifter till försäkringsbolaget är en praktisk anledning till att andra inblandade kan behöva ditt namn och din adress.

Körkortonline.se erbjuder teorifrågor online. På denna sida ser du exempel på en teorifråga med tillhörande förklaring (se även de engelska (gratis demo) och arabiska (gratis demo) teorifrågorna).

Fler exempel på frågor och förklaringar:

Körkortsfrågor – 65 st gratis

Köp alla 1 000 frågor för personbil