▼ MENY

Du befinner dig på en olycksplats och ser en person som drabbats av chock (cirkulationssvikt). Ska du ge personen vatten att dricka?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu

Ge aldrig mat eller dryck. Risken är stor att vätskan hamnar i luftvägarna om personen kräks eller blir medvetslös.” (Vårdguiden)

”Chock” avser inte en skrämd person, utan:

Chock är ett livshotande tillstånd när blodtrycket sjunker kraftigt och cirkulationen av blod och syre i kroppen minskar. […] Chock kallas även cirkulationssvikt, medicinsk chock eller skadechock.” (Vårdguiden)

Körkortonline.se erbjuder teorifrågor online. På denna sida ser du exempel på en teorifråga med tillhörande förklaring (se även de engelska (gratis demo) och arabiska (gratis demo) teorifrågorna).

Fler exempel på frågor och förklaringar:

Gratis demo – testa 65 frågor

Köp alla 1 000 frågor för personbil