▼ MENY

Vilket alternativ beskriver bäst Nollvisionen?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu »

Nollvisionen är bilden av en framtid där människor inte dödas eller skadas för livet i vägtrafiken. […] Den perfekta människan finns inte. Nollvisionen accepterar att olyckor inträffar, men inte att de leder till allvarliga personskador.” (Trafikverket)

Köp alla 1 000 frågor för personbil