▼ MENY

Vad gäller om du bogserar en skadad bil bakom din bil?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu

Vid bärgning eller bogsering av ett skadat fordon på väg ska, om det skadade fordonets belysning inte kan användas på föreskrivet sätt, det skadade fordonet i stället märkas ut”. (Trafikförordningen)

Körkortonline.se erbjuder teorifrågor online. På denna sida ser du exempel på en teorifråga med tillhörande förklaring (se även de engelska (gratis demo) och arabiska (gratis demo) teorifrågorna).

Fler exempel på frågor och förklaringar:

Gratis test – testa 65 frågor

Köp alla 1 000 frågor för personbil