▼ MENY

Körkortsprov

Du vill svänga vänster. Är den mötande bilen skyldig att stanna för att låta dig svänga?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 frågor nu

Det är sant att du kör på en huvudled. Det gör dock den mötande bilen också, eftersom hela vägen är en huvudled. Du har störst skyldigheter i denna situation, eftersom det är du som vill korsa den mötande bilens färdväg:

En förare som skall svänga i en vägkorsning eller skall lämna eller korsa den körbana han eller hon färdas på skall förvissa sig om att det kan ske utan hinder för mötande trafik eller för trafikanterna på den körbana som föraren avser att köra in på.” (Trafikförordningen)

Den mötande bilen är nästan redan framme vid korsningen. Det är tydligt att du inte hinner svänga innan. Du måste vänta.

Körkortonline.se erbjuder teorifrågor online. På denna sida ser du exempel på en teorifråga med tillhörande förklaring (se även de engelska (gratis demo) och arabiska (gratis demo) teorifrågorna).

Missa inte teoriboken / körkortsboken online (2024) och lättlästa körkortsboken som PDF

Fler exempel på frågor och förklaringar:

Flera av våra teorifrågor är videofrågor.

Kategori:

Gratis teoriprov

Köp alla 1000 frågor

Körkortsfrågor – öva på körkortstest / teoriprov
Personligt konto med alla 1000 frågor.

Obegränsat antal prov under giltighetstiden.

Välj giltighetstid: