▼ MENY

Du kommer till en korsning med en stoppskylt. Sikten åt alla håll är mycket god och det är uppenbart att det inte kommer någon korsande trafik. Måste du stanna vid stopplinjen?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu »

En förare som har stopplikt eller skall stanna på grund av trafiksignal skall stanna vid stopplinje.” (Trafikförordningen)

Du måste alltid stanna vid stopplikt. Att bryta mot stopplikten bedöms ofta lika allvarligt som att köra mot rött ljus. Körkortet kan återkallas direkt på platsen om du är ”bekväm” och rullar i stället för att stanna!

Köp alla 1 000 frågor för personbil