▼ MENY

Vilken bränsletyp bidrar mest till ett överskott av koldioxid i atmosfären?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu

Före industrialiseringen var halten koldioxid i atmosfären cirka 280 ppmv (parts per million = miljondelar räknat i volym). Sedan dess har halten ständigt ökat. […] De globala koldioxidutsläppen orsakas till största delen av förbränning av fossila bränslen”. (Chalmers & Göteborgs universitet)

Denna sida innehåller ett exempel på en förklarad körkortsfråga. Körkortonline.se ger dig möjlighet att skapa ett personligt konto med över 1 000 körkortsfrågor.

Det finns även en avdelning för körkortsteori.

Här finns exempel på fler förklaringar:

Gratis teoriprov – 65 frågor

Köp alla 1 000 frågor för personbil