▼ MENY

Är det sant att biobränslen minskar den totala koldioxidnivån i atmosfären?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu

Biobränslen görs av levande organismer, exempelvis träd. När dessa träd växer tar de upp och renar koldioxid. När de sen används som biobränsle släpper träden däremot ut koldioxid.

Förenklat kan man säga att reningen och utsläppen är lika stora och därmed tar ut varandra. Summan ny koldioxid blir därmed noll, alltså neutralt. I verkligheten är det dock svårt att få biobränslen helt neutrala, eftersom de måste förädlas (det går t.ex. inte att stoppa in ett träd i bränsletanken på bilen, utan dessa träd måste huggas ner, transporteras och göras om till bränsle – allt detta kräver energi).

Denna sida innehåller ett exempel på en förklarad körkortsfråga. Körkortonline.se ger dig möjlighet att skapa ett personligt konto med över 1 000 körkortsfrågor.

Det finns även en avdelning för körkortsteori.

Här finns exempel på fler förklaringar:

Körkortsfrågor – 65 st gratis

Köp alla 1 000 frågor för personbil