▼ MENY

Vilket alternativ anger något som är farligt nära jordytan men bra högt uppe i atmosfären?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu

Det ozon som finns högt uppe i atmosfären skyddar oss mot skadlig UV-strålning. Nere på jorden är ozon däremot skadligt Tillsammans med kväveoxiderna bidrar kolväten till att ozon bildas.” (Trafikverket)

Denna sida innehåller ett exempel på en förklarad körkortsfråga. Körkortonline.se ger dig möjlighet att skapa ett personligt konto med över 1 000 körkortsfrågor.

Det finns även en avdelning för körkortsteori.

Här finns exempel på fler förklaringar:

Gratis test – testa 65 frågor

Köp alla 1 000 frågor för personbil