▼ MENY

Hur fort får en personbil som drar en husvagn köra?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu

Maxhastighet för bil med husvagn: ”80”. (Transportstyrelsen)

Att hastigheten är begränsad till max 80 km/h beror på att det inte anses säkert att köra fortare. Så fort något dras efter fordonet påverkas köregenskaperna (negativt mestadels), till exempel längre bromssträcka, större risk för instabilitet vid hård vind med mera.

Denna sida innehåller ett exempel på en förklarad körkortsfråga. Körkortonline.se ger dig möjlighet att skapa ett personligt konto med över 1 000 körkortsfrågor.

Det finns även en avdelning för körkortsteori.

Här finns exempel på fler förklaringar:

Gratis teoriprov – 65 frågor

Köp alla 1 000 frågor för personbil