▼ MENY

Vilket alternativ anger något som minskar blodets syreupptagningsförmåga och är livshotande i stora doser?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu »

Kolmonoxid ”minskar blodets syreupptagande förmåga […] i stora doser direkt livshotande.” (Körkortsboken, upplaga 19, sida 228)

Köp alla 1 000 frågor för personbil