▼ MENY

Du rullar sakta fram mot korsningen i bil A och vill fortsätta rakt fram. Hur ska du agera?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu


Stopp för angivet ändamål (C34)
Märket anger skyldighet att stanna av den anledning som anges under det vågräta strecket. Om märket är uppsatt före en trafiksignal, anger det att fordon som skall passera signalen skall stanna vid rött ljus. Fordonet skall stannas vid en stopplinje eller, om sådan saknas, vid märket.


Röd (SIG1)
Stopp. Fordon får inte passera stopplinjen eller, om sådan saknas, signalen.


Stopplinje (M13)
Markeringen anger var ett fordon skall stannas enligt ett vägmärke eller en trafiksignal.

Denna sida innehåller ett exempel på en förklarad körkortsfråga. Körkortonline.se ger dig möjlighet att skapa ett personligt konto med över 1 000 körkortsfrågor.

Det finns även en avdelning för körkortsteori.

Här finns exempel på fler förklaringar:

Gratis demo – testa 65 frågor

Köp alla 1 000 frågor för personbil