▼ MENY

Körkortstest

Kan du bli skyldig att sänka hastigheten för att öka avståndet till den vita bilen som kör in framför dig?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 frågor nu

I trafiken finns det inga rättigheter, bara skyldigheter. Denna fråga är ett bra exempel på detta.

Den vita bilen har absolut en skyldighet att genomföra körfältsbytet på ett säkert sätt med goda marginaler. Men när den vita bilen har kört in framför dig, har du denna skyldighet:

Avståndet till ett framförvarande fordon skall anpassas så att det inte finns risk för påkörning om det saktar in eller stannar.” (Trafikförordningen)

Lagarna är skrivna för maximal trafiksäkerhet. Att du skulle ”ha rätt” att köra för nära den vita bilen bara för att du ”var här först” ökar inte trafiksäkerheten.

Är det inte farligt att sänka hastigheten här?
– Möjligen, därför frågas det om du kan bli skyldig att sänka hastigheten, inte om du måste göra det. Denna fråga handlar om det tidiga stadiet i denna situation. Exakt hur du ska agera behandlas inte i denna fråga, eftersom det styrs av avståndet till bakomvarande trafik och hur den vita bilen agerar när den har slutfört körfältsbytet.

Denna sida innehåller ett exempel på en förklarad körkortsfråga. Körkortonline.se ger dig möjlighet att skapa ett personligt konto med över 1000 körkortstestfrågor.

Det finns även en gratis körkortsbok / teoribok online (2024). Missa inte körkortsboken som PDF med körkortsteori

Här finns exempel på fler förklaringar:

Just denna fråga är en av våra videoteorifrågor.

Kategori:

Teoriprov gratis – testa nu

Köp alla 1000 frågor

Körkortsfrågor – öva på körkortstest / teoriprov
Personligt konto med alla 1000 frågor.

Obegränsat antal prov under giltighetstiden.

Välj giltighetstid: