▼ MENY

Vad är en bilpool?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu »

Nationalencyklopedin: ”bilpool, organisation för bildelning, en typ av korttidsuthyrning av bilar.

Köp alla 1 000 frågor för personbil