▼ MENY

Vad är sant för äldre dieselbilar utan partikelfilter?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu »

På grund av höga partikelutsläpp är ”äldre dieselbilar utan partikelfilter mindre lämpliga i tättbefolkade områden.” (Körkortsboken, upplaga 19, sida 227)

Köp alla 1 000 frågor för personbil