▼ MENY

Hur mycket högre är utsläppen av skadliga partiklar från en dieselmotor utan partikelfilter jämfört med en dieselmotor med partikelfilter?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu

Ett partikelfilter fungerar ungefär som en dammsugares filter. Smutsen fastnar i filtret och ut kommer nästan helt ren luft.

Vid val av dieselfordon är ett med partikelfilter att rekommendera eftersom det minskar mängden skadliga partiklar med över 95 procent.” (Bilprovningen)

Filtren har lång livslängd och förmår att ta bort upp till 90 procent av partiklarna, inklusive de allra minsta.” (BIL Sweden)

Olika bilar minskar partikelutsläppen olika mycket. Moderna bilar går ibland upp ända till 99,9 %. Vi kan räkna med siffran 95 %:

  1. 100 % - 95 % = 5 % som fortfarande släpps ut med partikelfilter.
  2. Utsläppen med partikelfilter är 5 % och utan partikelfilter 100 %. Hur många gånger mer partiklar släpps ut av en motor som saknar partikelfilter? 100 % / 5 % = 20 gånger mer partiklar.
  3. Gör om 20 gånger till procent: 20 * 100 = 2 000 %

2 000 % är över 1 000 %, vilket gör det till rätt alternativ. Räknar man med 90 % minskning i stället för 95 % blir svaret 1 000 % exakt.

Visst är det enklare att säga att utsläppen minskas med 90–99,9 %. Det finns dock indikationer på att Transportstyrelsen inte alltid tar den lättaste och vanligaste vägen, så att vända på frågor på det här sättet ger dig bra övning inför det riktiga provet.

Denna sida innehåller ett exempel på en förklarad körkortsfråga. Körkortonline.se ger dig möjlighet att skapa ett personligt konto med över 1 000 körkortsfrågor.

Det finns även en avdelning för körkortsteori.

Det finns även en gratis körkortsbok/teoribok online (2021).

Här finns exempel på fler förklaringar:

Teoriprov gratis – 65 frågor

Köp alla 1 000 frågor för personbil