▼ MENY

Måste du alltid stanna innan du kör ut på den korsande vägen i situationen på fotot?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu

Förare som har väjningsplikt skall tydligt visa sin avsikt att väja genom att i god tid sänka hastigheten eller stanna. Föraren får köra vidare endast om det med beaktande av andra trafikanters placering, avståndet till dem och deras hastighet inte uppkommer fara eller hinder.” (Trafikförordningen)

Du behöver alltså inte stanna om det inte finns några trafikanter på den korsande vägen som du stör genom att köra ut.

Användbara länkar:

Detta är ett exempel på en av alla 1000 körkortsfrågor på Körkortonline.se. Det finns även 1000 körkortsfrågor på engelska och 1000 körkortsfrågor på arabiska.

Fler exempel på teorifrågor:

Körkortsfrågor – 65 st gratis

Köp alla 1 000 frågor för personbil